Brukerkurset som HaugalandLUG planla å arrangere på TCP ble avlyst
2 Oktober.

Vi kunne få konferanserom, men da muligens uten videokanon og uten at folk
fikk ta med seg maskinene sine opp der.

Klager kan rettes mot TCPs crew:)