HaugalandLUG Presse FAQ
Skrevet i hovedsak av Eskild Hustvedt med hjelp fra flere av HaugalandLUGs 
medlemmer.

!!!! Dette er et utkast og er ikke helt ferdig !!!!

Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 lisensen, tilgjengelig på http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

1 - Hvem er vi?
2 - Hva gjør vi?
3 - Hva er GNU/Linux, Unix og FreeBSD?
4 - Hva er fri programvare?
5 - Hvorfor er fri programvare viktig?
6 - Hva er åpne standarder?
7 - Hvorfor er åpne standarder viktig?
8 - Lenker til mer informasjon

1 - Hvem er vi?
---------------
HaugalandLUG er en LUG - Linux brukergruppe. Vi er en gjeng brukere av 
operativsystemet GNU/Linux (se spm. 3). Vi har medlemmer i alle aldre, som har 
en ting til felles - vi bruker alle Linux eller et annet Unix-baser 
operativsystem.

2 - Hva gjør vi?
----------------
HaugalandLUG har to hovedmål:

Sosialt:
Vi ønsker å gi personer som bruker operativsystemet[1] GNU/Linux og andre 
varianter av Unix som for eksempel FreeBSD en mulighet til sosialt 
samvær med personer som har samme interesse. Vi ønsker å gi de et sted hvor de 
kan møtes. dele kunnskap og sosialisere. HaugalandLUG er et rusfritt miljø og 
godtar medlemmer i alle aldre uansett «rase»/hudfarge/religion/kjønn/seksuell 
legning mm. Vi arrangerer minst en samling for medlemmene (og andre som vil 
komme innom og se hva vi gjør) i måneden, dette har nå vært en Lørdag på 
dagtid uten noe fast sted å være - vi har fått lånt oss noen steder å være, 
men ingen av de er langvarige. Dersom vi får et varig lokale er planen å 
begynne med et arrangement på Lørdags kvelden en gang i måneden i tillegg til 
den vanlige samlingen, som et rusfritt alternativ til å drikke i helgene.

Arbeid:
Vi ønsker å spre informasjon og kunnskap om Linux, fri programvare og åpne 
standarder. Vi ønsker også å hjelpe de som trenger det med eventuelle 
problemer eller vansker de har med Linux. Vi vil arrangerere bl.a. brukerkurs 
og «installfester». Det har allerede blitt arragnert et brukerkurs på 
skoleskipet «GANN» som ble veldig godt mottatt av de over 30 oppmøtte lærerene 
og elevene. «Installfester» er arrangementer hvor hvem som helst kan ta med 
seg PC-en sin og få hjelp til å sette opp Linux på sin maskin, få hjelp til 
problemer eller bare for å lære noe nytt.

Fra HaugalandLUGs vedtekter:
HaugalandLUG har følgende formål:
- Å tilby en møteplass hvor brukere av GNU/Linux operativsystemet (og andre 
Un*x varianter, 
  herunder FreeBSD) møtes og sosialisere
- Å hjelpe de som trenger det med GNU/Linux
- Å dele kunnskap med hverandre
- Å spre informasjon om GNU/Linux
- Å spre informasjon om åpne standarder
- Å jobbe aktivt med å øke kunnskap og bruk av GNU/Linux hos privatpersoner, 
bedrifter og staten (herunder skoleverket)

3 - Hva er GNU/Linux?
---------------------
GNU/Linux er et fritt tilgjengelig operativsystem (se spørsmål 4) kjent for 
sin sikkerhet, hurtighet og stabilitet. Hvem som helst kan laste ned koden til 
GNU/Linux og forandre den til det de vil og så gi ut endringene til verden, 
uten å måtte betale noen lisensavgift. Linux er en variant av Unix. Unix er et 
operativsystem for flere typer datamaskiner. Unix er en videreutvikling av et 
prosjekt kalt «Multics». En del av Unix filosofien er at du skriver et 
program som kun gjør en ting, men gjør den veldig bra. Unix markerte 
begynnelsen på dagens moderne operativsystemer og programmeringsspråk.

FreeBSD er også en fritt tilgjengelig Unix variant. BSD står for «Berkely 
software distribution» (Berkely er da «Berkely University of California).
Det finnes flere varianter av BSD, blant annet NetBSD og OpenBSD.

4 - Hva er fri programvare?
---------------------------
Fri programvare er programvare hvor du har følgende 4 friheter:
- Frihet 0: Friheten til å kjøre programmet og bruke det til hva du vil
- Frihet 1: Friheten til å studere programmet og forandre det til å gjøre det 
 du vil
- Frihet 2: Friheten til å redistribuere kopier av programmet slik at du kan 
 hjelpe naboen din
- Frihet 3: Friheten til å gjøre programmet bedre og gjøre forbedringen din 
tilgjengelig slik at hele samfunnet kan dra nytte av det.

Hovedforskjellene mellom fri og lukket (propertiær) programvare er mange.
For eksempel kan du ikke kjøre en del properitære programmer og bruke det til 
hva du vil. I noen tilfeller hvor det brukes DRM (digital rights management) 
er det mulig at du ikke får kjøre programmet du har kjøpt (se for eksempel 
http://gamer.no/art.php?artikkelid=11720).

Nå kommer de største forskjellene, med fri programvare har du rett til å 
studere programmet og forandre det til å gjøre hva du vil. Dette er umulig med 
lukket programvare siden du må betale mange penger for å muligens få se 
kildekode du ikke får gi til noen andre. Du kan altså forandre programmet til 
å gjøre det du vil for så å dele forbedringen din med verden («hjelpe naboen 
 din»).

For den offisielle definisjonen av fri programvare, les:
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.no.html

5 - Hvorfor er fri programvare viktig?
--------------------------------------
Fri programvare har flere fordeler, for eksempel:
- Fri programvare gir andre mennesker muligheten til å se og lære av det du 
 har skrevet
- Fri programvare gir andre mennesker muligheten til å forbedre det du har 
 skrevet for så å dele det med andre
- Fri programvare er sikrere enn annen type programvare fordi at mange 
 mennesker leser igjennom koden din og kan rette den. Med lukket programvare
 kan bare de som har skrevet programvaren finne og fikse sikkerhetsfeil
- Fri programvare er mer stabilt enn annen type programvare av de samme 
 grunnene som over
- Fri programvare gjør deg i langt større grad til eier av innholdet på
 din egen datamaskin.
- Fri programvare gjør at fattige land blir ikke brukt som melkekuer for å 
 betale utviklingen av programvare i vestlige land. Fri programvare gir dem
 en langt billigere billett inn i dataalderen. Alle kan være medskapere og 
 bidra til utviklingen av programvaren.
- Fri programvare oppmuntrer til å dele med andre og arbeide i et åpent 
 fellesskap
- Fri programvare er gøy :)

For mer informasjon og flere fordeler med fri programvare se:
http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html
http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html

6 - Hva er åpne standarder?
---------------------------
Åpne standarder er fritt tilgjengelige standarder.
For eksempel en bil med hjul er standarden for hvordan biler skal kjøre på 
veien. Tenk dersom noen eide det å kjøre på en vei med en bil med hjul. Tenk 
da på de som ikke hadde råd til den dyre bilen med hjul og må ha en med bil 
med belter istedenfor hjul. Det vil gå utover asfalten på veien og biler med 
belter er ofte saktere enn biler med hjul.

Slik er det med programvare og. Se på verdensveven for eksempel. Verdensveven 
er basert i hovedsak på en standard, HTML. Når du leser en side på 
verdensveven, f.eks http://vg.no eller http://dagbladet.no er du på en html side.
HTML formatet er fritt og hvem som helst kan lage et program som leser HTML, 
slik som for eksempel Mozilla Firefox, Opera, Netscape og Internet Explorer.

Tenk for eksempel om en produsent hadde eid den mest brukte formen for 
stikk-kontakter. Da hadde du måttet hatt spesielle stikk-kontakter for 
forskjellige ting. TV-en hadde kanskje brukt en type, DVD spilleren en type og 
VHS spilleren en type - dettte hadde blitt ett stort rot. Men siden alle kan 
bruke samme type stikk-kontakt trenger du bare en som fungerer på mange 
forskjellige elektriske-apperater.

7 - Hvorfor er åpne standarder viktig?
--------------------------------------
Kunnskap bør være tilgjengelig for alle. Derfor bør alle ha mulighet til å 
lese alle dokumenter som gjøres tilgjengelig og alle burde ha mulighet til å 
sende hverandre dokumenter uten å tenke på at mottakeren skal ha mulighet til 
nå lese dokumentet. Derfor bør ingen produsent (som for eksempel Microsoft 
eller Lotus) eie et format, det bør være åpent slik at mange forskjellige 
programmer kan åpne og lage det. Et godt eksempel på et bra åpent format er 
PDF (Portable Document Format). Dette formatet kan åpnes av mange forskjellige 
programmer (f.eks Adobe Acrobat Reader, xpdf, gpdf, kpdf osv.) og på mange 
forskjellige plattformer (GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows, MacOS 
osv.) og kan lages av mange forskjellige programmer (f.eks OpenOffice.Org, 
Adobe Acrobat, PDF Maker, KWord osv.). Åpne standarder gir deg større kontroll 
over dine egne dokumenter. At standarden er åpen sikrer at de filene du lager 
i dag blir mulige å åpne og bearbeide i fremtidens datamaskiner, eller hvis du
går over til et annet operativsystem.

8 - Lenker til mer informasjon
------------------------------
HaugalandLUGs hjemmeside: http://haugalandlug.nuug.no/
Skolelinux - Norsk Linux distribusjon for Skoler: http://skolelinux.org/
GNU Prosjeketet - mye informasjon om fri programvare: http://www.gnu.org/

Du finner flere lenker på: http://haugalandlug.nuug.no/page.php?file=lenker