HaugalandLUG
Stiftet 8. september 2004
Møte 5 2004 - 4 Desember 2004

Saker:
1 - Forslag til tillegg i HaugalandLUGs vedtekter.
2 - Gå igjennom grovt utkast av søknad om lokale til HK.
3 - Bokn LAN og kurs.
4 - Avstemming på sekretær.
5 - Haraldsvang skole og videre behandling.
6 - Lokal publisitet.
8 - Bruk av HLUG. 
9 - Tillegg i vedtekter.

Oppmøte:
Eskild Hustvedt, Svein Arild Hetland, Daniel Kaldheim, Arvid Nornes, 
Arvid Nilsson og Ole R. Thorsen.

-------------------------------------------------------------------
SAK #1 - Gå igjennom forslag til tillegg i HaugalandLUGs vedtekter
-------------------------------------------------------------------
Tillegg 1:
-= SNIP =-
  §4d - Utestengelse fra HaugalandLUG
  -----------------------------------
Personer kan kun utestenges fra HaugalandLUG dersom de har brutt reglene
under §3 (se spesielt §3e). Dette innebærer bl.a at:
- Ingen kan stemmes ut fra HaugalandLUG for å være inaktive
  - Men dersom en Leder, Nestleder eller Sekretær er inaktive SKAL
   det velges en ny Leder, Nestleder eller Sekretær.
   (men de skal ikke utestenges fra HaugalandLUG).
- Kun grove brudd kan føre til kortere eller lengre utestengelse.
- Utestengelse fra IRC kanalen gjelder ikke under disse reglene dersom
 personen ikke er medlem av HaugalandLUG. 
-= SNAPP =-

Tillegg 2:
-= SNIP =-
§7 - HaugalandLUG's forhold til andre foreninger
-------------------------------------------------
§7a - NUUG
§7b - NLC
§7c - Andre

  §7a - NUUG
  -----------
HaugalandLUG har ikke noe offesielt forhold til NUUG, men er takknemelig
for lån av webserver og DNS.

  §7b - NLC
  ----------
HaugalandLUG er ikke medlem av NLC.

  §7c - Andre
  ------------
HaugalandLUG skal forholde seg nøytral i forhold til andre foreninger så
godt det er mulig.
Dette innebærer å ikke prioritere noen foreninger foran andre. 
-= SNAPP =-

Disse tilleggene ble enstemmig godtatt.

------------------------------------------------------------------
SAK #2 - Lese og gå igjennom grovt utkast til søknad om lokale til 
Haugesund Kommune
------------------------------------------------------------------
Et utkast om søknad om lokale til Haugesund Kommune ble delt ut til 
alle på møtet, denne søknaden ble midlertidig godkjent, men noen 
endringer vil forekomme og en ny og oppdatert utkast vil bli sendt 
til epostlisten innen rimlig tid.

---------------------------
SAK #3 - Bokn LAN og «kurs»
---------------------------
Her ble det diskutert om vi skal ha et kurs for Bokn LAN, og det ble 
et ja under tvil, siden vi først må finne mer ut om lysoppsettet, om 
de har en tilgjenglig videokanon, støy i lokale, og lokaleoppsett. 
Det ble også fastsatt en dato om det blir noe av det, mandag 27. 
desember.

-------------------------------
SAK #4 - Avstemning på Sekretær
-------------------------------
Avstemming på sekretær fant sted, det ble likt antall stemmer på 
begge kanditatene (Arvid Nilsson og Ole R. Thorsen). Lederens stemme 
gjalt da som to og Arvid Nilsson ble valgt.

---------------------------------------------
SAK #5 - Haraldsvang skole og videre handling
---------------------------------------------
På Haraldsvang skole ble Eskild tatt av en dame og holdt på å bli 
kastet ut av lokale, i ettertid ble det funnet ut at hun trodde at 
Eskild var narkoman. Det som ble bestemt videre var å sende en klage fra 
HaugalandLUG til Haraldsvang Ungdomskole.

-------------------------
SAK #6 - Lokal publisitet
-------------------------
Her ble det diskutert hvem skal gjøre hva og hvem som skal kontakte 
hvem, dette er resultatet:
Eskild skal skrive enkel informasjon om HaugalandLUG som kan gis til 
presse, han vil også ta å sjekke opp muligheter innenfor 
arrangementsmeldinger.
Daniel skal ta kontakt med radio 102.
Svein Arild tar kontakt med TV Haugaland, Radio Haugaland og Tysvær 
Bygdeblad.

-----------------------
SAK #8 - Bruk av «HLUG»
-----------------------
Her ble det diskutert om altarnative forkortelser for HaugalandLUG. 
det kom mangen forslag. HLUG kunne vi ikke bruke siden det virket 
som Housten Linux User Group hadde det som offisiell forkortelse. 
Vi ville heller ikke ha Hells Angels på nakken med å kalle oss for 
HALUG, dermed ble det bestemt for at HDLUG er nå offisiell 
forkortelse av HaugalandLUG.

----------------------------
Sak #9 - Tillegg i vedtekter
----------------------------
Følgede paragraf ble foreslått om å bli lagt til HaugalandLUGs 
vedtekter:
§4a-6 Ved uavgjort avstemning teller lederens stemme som to.

Denne paragrafen ble enstemmig godtatt.