HaugalandLUG
Stiftet 8 September 2004

Fjerde møte    - 4/2004
                 06/11/2004

Saker:
1 - Lokale/Økonomi
2 - Webdesign jobb
3 - PR
4 - Sekretær
5 - Forslag til tillegg i vedtekter §4a
6 - Diverse

Oppmøte: Ole, Arvid, Svein, Eskild

1 - Lokale/Økonomi
------------------
Eskild skriver utkast til søknad etter lokale til Haugesund Kommune.
Dersom Haugesund kommune er for gjerrige søker vi hos Karmøy kommune.

- Eskild skal skrive utkast til søknad til Hyperion
- Eskild skal skrive utkast til søknad til Frifond

2 - Webdesign jobb
------------------
Eskild sjekker opp lover over hva som gjelder for nonprofit 
organisasjoner og inntekter

3 - PR
------
Ole tar kontakt med Karmsund og Radio 102.
Svein Arild tar kontakt med Tysvær Bygdeblad, TV Haugaland, Radio 
Haugaland.

4 - Sekretær
------------
Nominerte:
affa
Ole
F|ve

5 - Forslag til tillegg i vedtekter §4a
---------------------------------------
1c) Dersom mindre enn 6 medlemmer møter opp kan det kun vedtas mindre 
saker - saker som er spesielt viktige for LUG-en som for eksempel 
endringer i LUG-ens vedtekter/regler kan ikke vedtas. Minste 
antall oppmøtte for å kunne vedta noe som helst er 4.

6 - Diverse
-----------
Vi holdt på å bli kastet ut av en gammel dame, men etter litt forklaring 
lot hun oss være.
Det viste seg i ettertid at hun trodde at Eskild var narkoman.