Haugaland LUG
Stiftet 8 September 2004

Andre møte  - 2/2004
              18/09/2004

Saker:
1 - Webside som wiki
2 - TCP: Innføring i bruk og installasjon av Mandrakelinux forts.
3 - Linux på skoler
4 - Medlemskontigent
5 - Formål og regler


1 - Webside som wiki
--------------------
Det ble lett diskutert om vi skulle ha websiden som en wiki.
Vi kom frem til at vi skal bruke det systemet som senikk (Terje Pedersen)
holder på å utvikle nå, når det er ferdig. Systemet vil være GPL og koden vil
bli W3C verifisert.


2 - TCP: Innføring i bruk og installasjon av Mandrakelinux forts.
-----------------------------------------------------------------
Innhold i et eventuelt brukerkurs ble diskutert og det var enighet om at
det kunne være en god ide.

Vi fant ut at vi trengte opplæring i:
- Installasjon av systemet og installasjon av nye pakker (DrakX og rpmdrake)
- Enkel systemadministrering (drakconf)
- KDE 3.x
- aMSN
- gtk-gnutella
- OpenOffice.Org
- x-chat
- ..mer? (Jeg har vel glemt noe?)

TDF var interreserte i at det kunne arrangeres men da måtte vi ha et skikkelig
opplegg klart. Jobber ble utdelt og det vil være et ekstraordinært møte for
de som skal være med å arrangere brukerkurset neste helg.

3 - Linux på skoler
-------------------
Vi kom kort inn på emnet og det var vel stor enighet om at dette var en god
ide. Men dette får vi komme tilbake til videre etter brukerkurset.


4 - Medlemskontigent
--------------------
Det var enighet om at medlemskontigenten skulle være 100KR per år.


5 - Formål og regler
--------------------
Formål og regler ble lett kladdet og Eskild vil skrive de ferdig i løpet
av uken.