HaugalandLUG
Stiftet 8 September 2004

Tredje møte  - 3/2004
        23/10/2004

Saker:
1 - Økonomi, støtte og lokale
2 - Medlemskontigent 2005
3 - Stemmerett over saker ved samlinger
4 - Formål
5 - Forelesning på "GANN"

1 - Økonomi, støtte og lokale
-----------------------------
Det var snakk om å lage en arbeidsgruppe for dette, det var enighet om dette
og en arbeidsgruppe ble opprettet med følgende medlemmer:
Eskild Hustvedt, Svein Arild Hetland, Ole R. Thorsen og Arvid Nilsson.

Første IRC møte i arbeidsgruppen skal holdes fortest mulig, innen slutten på
neste uke - helst før.

2 - Medlemskontigent 2005
-------------------------
Det var på forhånd foreslått at vi skulle nesten fjerne medlemskontigenten
i 2005 ved å sette den til 10kr - dette er naturligvis avhengig av at vi får
støtte. Det var full enighet om dette.

3 - Stemmerett over saker ved samlinger
---------------------------------------
Det var foreslått at alle som er medlem skulle ha lik stemmerett, at det
skulle kreves vanlig medlemsskap for å stemme og at en sak må ha
2/3 støtte (av de oppmøtte) for å bli vedtatt.
Siden ingen protesterte før denne samlingen gjaldt dette fra denne samlingen
og utover.

4 - Formål
----------
Følgende formål for HaugalandLUG var foreslått på forhånd:
	---
HaugalandLUG har følgende formål:
- Å tilby en møteplass hvor brukere av GNU/Linux operativsystemet (og
  andre Un*x varianter) møtes og sosialisere
  - Å hjelpe de som trenger det med GNU/Linux
  - Å dele kunnskap med hverandre
  - Å spre informasjon om GNU/Linux
  - Å spre informasjon om åpne standarder
  - Å jobbe aktivt med å øke adopteringen av GNU/Linux både privat,
   i bedrifter og i Staten (herunder Skoleverket)
	---
Det var ingen protester mot dette - så dette formålet vil gjelde fra nå 
av.

5 - Forelesning på GANN
-----------------------
Forelesningen på GANN ble lett diskutert, Ole R. Thorsen og
Arvid Nilsson vil være med som forelesere mens Eskild Hustvedt tar de 
resterende delene av forelesningen.