HaugalandLUG
Stiftet 8. september 2004
Møte 6 2004 - 23 Januar 2005

Tilstede: 
Eskild Hustvedt - Leder
Svein Arild Hetland - Nestleder
Arvid Nilsson - Sekretær
Arvid Nornes
Terje Pedersen
Ole R. Thorsen

Sak 1 - Søknad til Karmøy Kommune
Sak 2 - Bruk av Arvid "affa" Nilsson og Arvid "Five|" Nornes webløsning
Sak 3 - Ny hjelp-seksjon på HaugalandLugs hjemmesider 


Sak 1 - Søknad til Karmøy Kommune
---------------------------------

Søknad gjennomgått og diskutert. Var noen småfeil som ble fikset 
opp med engang. Det ble bestemt at styret skal samles engang neste uke 
for å signere og sende brevet.


Sak 2 - Flytting av Arvid (affa)  og Arvids (Five|) webløsning
--------------------------------------------------------------

Ble en del diskusjoner om Arvid og Arvids løsning, det ble bestemt det skal
gjøre noen små endringer på den, og så skal den flyttes.

Sak 3 - Ny hjelp seksjon på websiden
------------------------------------

En hjelp seksjon på siden med menyer for forskjellige distroe hvor en 
kan få linker med How-to reletarte saker for den aktuelle distroen.
Dette ble det bestemt at vi skal skaffe etterhvert som Arvid og Arvids 
webløsning er tatt i bruk.