HaugalandLUG
Stiftet 8 September 2004

Første møte i arbeidsgruppe for Økonimi, støtte og lokale - 1/2004
                            29/10/2004

Tilstede:
Leder Eskild Hustvedt
Ole R. Thorsen
Arvid Nilsson

Forfall:
Nestleder Svein Arild Hetland

Saker:
1 - Lokale
2 - Økonomi
3 - Kultur
4 - Webdesign jobb
5 - Ekstra møte neste helg
6 - Vedtekter

Alle avstemninger ble gjort jfr. §4b-2b

1 - Lokale
----------
Det ble foreslått å søke etter lokale i kommunen på grunnlag av at vi er en
kulturell virksomhet:
20:26:35 <+   affa> og slik jeg forstod av kommuner sine side, at ved
kulturell virksomhet så kunne kommunen låne oss (etter hva jeg forstod gratis)
lokale som f.eks folketshus, bydelsbygninger osv.

"Haugesund Kommune - Søke om lokale og EVENTUELL støtte etter neste møte"
ble enstemmig vedtatt.

2 - Økonomi
-----------
Det ble diskutert litt om mulige løsninger på økonomi problemet.

"Haugesund Kommune - Søke om lokale og EVENTUELL støtte etter neste møte"
ble enstemmig vedtatt.

"Frifond: Søke om støtte etter neste møte" ble enstemmig vedtatt.

Det ble også diskutert jobben om webdesign som Ole foreslo, vi kom ikke
til en konklusjon 

3 - Kultur
----------
Er vi kultur?
20:25:44 <+MaynardJK> det er jo teoretisk kulturvirksomhet?
20:26:59 <+   affa> hvor vidt vi er en kulturell virksomhet vil jeg ikke drøfte
20:28:01 <+   affa> et nytt altarnativ for unge som vil menge seg med likesinnede
20:28:29 <+MaynardJK> vi er definitivt et "kulturelt" tilbud

Konklusjon: vi er tydeligvis det.

4 - Webdesign jobb
------------------
Det ble også diskutert jobben om webdesign som Ole foreslo, vi kom ikke
til en konklusjon om vi skulle ta jobben eller ikke.
"Undersøke videre om informasjon ang. nonprofit og betalingsjobber til et
evntuelt nytt møte i arbeidsgruppa?" ble enstemmig vedtatt, Arvid og Eskild
undersøker dette videre.

5 - Ekstra møte neste helg
--------------------------
Det ble foreslått at vi skulle ha et ekstra møte neste helg for å diskutere
lokal PR.
Dette ble enstemmig vedtatt, mer informasjon om dette vil bli sendt til
e-postlisten.

6 - Vedtekter
-------------
"Haugesund Kommune - Søke om lokale og EVENTUELL støtte etter neste møte" ble
enstemmig vedtatt.

"Friond: Søke om støtte etter neste møte" ble enstemmig vedtatt.

"Ekstra møte neste helg" ble enstemmig vedtatt.

"Undersøke videre om informasjon ang. nonprofit og betalingsjobber til et
evntuelt nytt møte i arbeidsgruppa" ble enstemmig vedtatt.

"Ha et nytt møte i arbeidsgruppa raskest mulig etter møtet neste helg" ble
enstemmig vedtatt.

"Diskutere slagplan for å komme frem i media, skole osv. neste møte" ble
enstemmig vedtatt.